Met veel toewijding fokken wij onze Golden Retrievers; we zijn zorgvuldig in onze selectiecriteria met betrekking tot gezondheid, karakter en het behoud van de rastypische eigenschappen van de Golden. Onze pups gaan zowel naar huisgezinnen als naar collega fokkers die de dieren vervolgens op hun beurt al dan niet inzetten voor de fokkerij als dekreu of als fokteef. De beslissing tot bepaalde combinaties en de inzet in de fokkerij van deze fokkers met door ons gefokte pups vallen echter nadrukkelijk niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij beslissen niet meer wat er met door ons verkochte Sequins pups gebeurt in de fokkerij, dat beslissen de nieuwe eigenaren/collega fokkers zelf en voor de resultaten van hun fokkerij dragen zij zelf de verantwoordelijkheid. Sequins is hierin geen partij.

 

 

© Sequins